Skip to main content

Reglement Vierdaagse

Heeft u hulp nodig van de EHBO, bel telefoonnr: 06-22 46 70 31 met vermelding van de nummers van de routebeschrijving waar u zich op dat moment tussen bevindt. Er komt dan zo spoedig mogelijk iemand naar u toe.

Het is mogelijk dat er tijdens de Avond4daagse Made foto’s gemaakt worden. Deze kunnen op onze website / social media geplaatst worden. Heeft u bezwaar tegen publicatie van deze foto’s dan kunt u dit kenbaar maken bij de organisatie vooraf aan de start van de 1e wandelavond.

Verkort reglement:

  • Let op: Afval dient opgeruimd te worden.
  • De veiligheidshesjes van de begeleiders worden iedere wandelavond na finish op het Raadhuisplein ingeleverd. U doet dit in de tent bij het zetten van de laatste stempel.
  • Een wandelgroep (bestaande uit wandelaars van een basisschool) is verplicht met 2 begeleiders te lopen die ouder zijn dan 16 jaar. Indien een groep geen of 1 begeleider heeft is het niet mogelijk dat de groep vertrekt.
  • Bij zeer slecht weer is het bestuur van Avond4daagse Made gerechtigd om de avond af te lassen. Houdt de website of social media in de gaten: www.avondvierdaagse-made.nl
  • Deelname geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico.
  • De deelnemer dient de aangegeven route te volgen.
  • Aanwijzingen van de organisatie, politie, hulpdiensten dienen te worden opgevolgd.
  • De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade, die hij of zij toebrengt aan eigendommen van derden, ook  bij verlies van eigen bezittingen.
  • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisator.